Agrarisch

SDE++-subsidie
Wanneer u een groot dakoppervlak beschikbaar heeft waar meer dan 50 zonnepanelen op kunnen en/of u een grootverbruik-aansluiting heeft, dan is SDE++ subsidie mogelijk geschikt. Met een SDE++ subsidie krijgt u gegarandeerd 15 jaar lang een vergoeding per opgewekte kWh. De hoogte van de vergoeding wordt jaarlijks vastgesteld in relatie tot de prijs van fossiele energie.

Salderingsregeling
Wanneer u geen grootverbruik-aansluiting heeft, kunt u gebruikmaken van de salderingsregeling. Deze regeling houdt in dat de teruglevering van stroom en de afname van stroom op jaarbasis tegen elkaar worden weggestreept. Zo zorgt u ervoor dat dat u op jaarbasis geen stroomkosten meer heeft. De regeling wordt echter vanaf 2023 aangepast. Dit zijn de salderingspercentages per jaar:

2023 = 91%, 2024 = 82%, 2025 = 73%, 2026 = 64%, 2027 = 55%, 2028 = 46%, 2029 = 37%, 2030 = 28%.

Postcoderoosregeling
Met de postcoderoosregeling – de Regeling Verlaagd Tarief – maakt de overheid het mogelijk om in een project gezamenlijk energie op te wekken. In de nieuwe Postcoderoosregeling garandeert de overheid 15 jaar lang een subsidie per kWh bij zon- of windprojecten die met lokale betrokkenheid tot stand zijn gekomen. Agrarische ondernemers worden weleens benaderd om hun dak ter beschikking te stellen aan een lokale energiecoöperatie. Als u als agrariër zelf uw dak niet kunt of wilt benutten voor zonnepanelen, kan een Postcoderoosproject interessant zijn om een lokale verbinding te leggen met buren en burgers.

Ja beslist. De opgewekte stroom kan op momenten dat de zon veel schijnt niet altijd direct in uw eigen bedrijf benut worden. Op dat moment moet de stroom dus teruggeleverd worden aan het net. Bij grote zonnepaneelinstallaties is het daarom belangrijk om al in een vroeg stadium contact te zoeken met de netbeheerder om te verkennen of er voldoende netcapaciteit is om terug te leveren. Ook is het verstandig om de kosten voor het verzwaren van de netaansluiting in beeld te krijgen. In sommige gevallen zijn de kosten voor netverzwaring zo hoog dat een investering in zonnepanelen financieel niet interessant is.

Nee, niet elk dak is meteen geschikt voor zonnepanelen. Met zonnepanelen op je dak creëer je immers een extra belasting op de stalconstructie. Laat daarom tijdig de dakconstructie doorrekenen en bereken of een eventuele dakverzwaring financieel haalbaar is. Informeer ook tijdig bij uw verzekeringsmaatschappij over de premie en hoe zij omgaan met brand- en stormschade.

Gelukkig niet! Zonnepanelen zijn in Europese richtlijnen aangemerkt als elektronisch afval. Dat betekent dat producenten en leveranciers van zonnepanelen – dus ook MarEtec – wettelijk verplicht zijn om de inname, verwerking en recycling te organiseren. De verantwoordelijkheid voor recycling en verwerking ligt dus volledig bij de zonne-energie branche.